آرشیو برچسب: قرآن و روانشناسی

انگیزه هاى فیزیولوژیک در قرآن

انگیزه هاى فیزیولوژیک در قرآن حکمت بالغه خداوند که نعمت وجود را به مخلوقاتش عطا فرمود، چنین اقتضا مى کند که در آنها ویژگیها و صفات مخصوصى به ودیعه بگذارد و آنها را شایسته انجام وظایفى کند که براى انجام آن آفریده شده اند. … رَبُّنَا الَّذِی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى «خداى ما آن کسى است که ...

متن کامل »