آرشیو برچسب: روانشناسی در قرآن

انگیزه هاى فیزیولوژیک در قرآن

انگیزه هاى فیزیولوژیک در قرآن حکمت بالغه خداوند که نعمت وجود را به مخلوقاتش عطا فرمود، چنین اقتضا مى کند که در آنها ویژگیها و صفات مخصوصى به ودیعه بگذارد و آنها را شایسته انجام وظایفى کند که براى انجام آن آفریده شده اند. … رَبُّنَا الَّذِی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى «خداى ما آن کسى است که ...

متن کامل »