آرشیو برچسب: حق

آیا مذاهب دیگر بر حق هستند؟

آیا مذاهب دیگر بر حق هستند؟ هرگاه اسلام ناسخ دین هاى دیگر است، چرا در برخى از آیات قرآن، هریک از افراد و ملل جهان را اعم از مسلمان و یهودى و مسیحى و… در صورتى که به خدا ایمان داشته باشد و عمل نیک انجام دهد، اهل نجات مى داند و مى گوید: براى چنین افرادى در روز رستاخیز ...

متن کامل »

شعر ارباب اربابی حق تونه

    شعر ارباب , اربابی حق تونه بنام خدا شاعر: مسعودمهربان ارباب،اربابی حقتونه ارباب،نوکری حق منه —؛— دلبری حق شماعشق شما حق من است سروری حق شمامهرووفاحق من است مرکزهستی عشاق جهان حق شما نوکری همه عشاق شماحق من است حرم وکعبه ی مقصودشدن حق شما طوف گردحرم اهل ولا حق من است بخشش جرم وشفاعت،همگی حق شما توبه ...

متن کامل »